Protecția datelor cu caracter personal

Pentru ca increderea ta e importanta pentru MACROMEX SRL, prelucrarea datelor tale cu caracter personal in mod legal, echitabil, transparent si in conditii de siguranta este prioritatea noastra. In acest scop, am adoptat prezenta Politica privind protectia datelor cu caracter personal, pe care te invitam sa o cunosti.

1. Introducere

Incepand cu data de 25.05.2018 devin aplicabile prevederile Regulamentului General privind Protectia datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 al UE, denumit in continuare GDPR.Acest document explica cand si de ce colectam date cu caracter personal, cum le folosim, conditiile in care le putem divulga altora, cum le stocam in conditii de siguranta si care sunt drepturile persoanelor vizate, conform legii, in legatura cu o asemenea prelucrare.Scopurile si conditiile prelucrarii datelor personale conform prezentei notificari se aplica in privinta tuturor datelor personale furnizate catre SC MACROMEX, SRL (in continuare MARCROMEX), in cadrul relatiilor contractuale sau necontractuale cu MACROMEX, in functie de produsele si serviciile puse la dispozitie de catre MACROMEXDatele cu caracter personal reprezinta orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila, cum ar fi, dar nu limitat la nume, prenume, adresa e-mail, nr. de telefon, date din CV-ul comunicat etc.

2. Operatorul de date cu caracter personal / Datele de contact ale operatorului

Operatorul datelor este MACROMEX SRL, o societate cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 1, Calea Dorobani, nr. 32, etaj 6-8, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J.40/28161/1993, avand cod fiscal 5052558, tel: 021.206.69.01/fax:021.206.69.99, e-mail: macromex@macromex.com

3. Punct de contact pentru tine

Daca aveti intrebari sau sugestii/sesizari ori doriti sa va exercitati vreunul dintre drepturile pe care le aveti, in calitate de persoana vizata, cu privire la protectia datelor, va rugam sa ne contactati la adresa de email compliance@macromex.com Va rugam sa aveti in vedere faptul ca, pentru a va identifica in mod corespunzator si pentru a va raspunde la solicitare, este posibil sa va solicitam documente sau informatii suplimentare. Toate solicitarile vor fi solutionate cu promptitudine, in conformitate cu legislatia aplicabila si in mod gratuit.

4. Datele cu caracter personal

Datele prelucrate, sunt, dupa caz, urmatoarele:

  • numele si prenumele
  • data si locul nasterii, cetatenia, starea civila
  • adresa de domiciliu/resedinta
  • telefonul, e-mailul
  • date privind situatia profesionala, ocupatia, functia, locul de munca
  • date privind studiile

5. Temeiul legal al prelucrarii

Datele tale cu caracter personal, colectate prin intermediul prezentului site, precum si in alte situatii vor fi procesate numai daca: este necesar pentru indeplinirea unei obligatii legale a sau pentru incheierea sau executarea unui contract la care sunteti parte sau in baza unui interes legitim al MACROMEX sau daca avem consimtamantul tau.In ceea ce priveste datele colectate ca urmare a accesarii site-ului de catre tine, sau ca urmare a completarii formularului de contact la categoria Contact, sau ca urmare a transmiterii CV-ului tau la categoria Cariere, posturi disponibile, internship pentru legalitatea prelucrarii avem nevoie de consimtamantul tau expres pentru ca datele cu caracter personal solicitate, precum si orice alte informatii furnizate si completate de tine, chiar nesolicitate, sa intre in baza de date a MACROMEX pentru a fi prelucrate exclusiv in vederea scopului pentru care au fost transmise.